Výskum a vývoj, projekčná činnosť, výroba, montáž, kontrola, oprava, úprava a údržba konštrukcií a častí technických systémov, zariadení a strojov.

Hlavné profesné činnosti v rámci kooperačného komplexného riešenia projektov:

 • odborné obhliadky a merania,
 • odborné konzultácie, poradenstvo,
 • 3D modelovanie,
 • 3D tlač – ZORTRAX M200,
 • konštrukčné návrhy,
 • pevnostné výpočty,
 • pevnostné simulácie a analýzy pomocou MKP,
 • výkresové dokumentácie,
 • projektové dokumentácie,
 • foto dokumentácie,
 • manuály a bezpečnostné pokyny.

webstranky.net