B. Johansson, R. Maquoi, G. Sedlacek, C. Müller, D. Beg / Commentary and Worked Examples to EN 1993-1-5 “Plated Structural Elements”

AutoCad

Pro/Engineer

SolidWorks

Matlab

Cosmos

Inventor

Metóda konečných prvkov

Konštrukcie a konštrukčné prvky

Stroje a zariadenia

Materiály

Základy strojníctva

Metrológia

Experimentálna mechanika

Predikcia životnosti

Zbierka zákonov

Logistika

Slovníky

Matematika

Fyzika