M. Bezdíček, P. Čoupek, R. Grepl, J. Hrabec, J. Konvičný, M. Krejčiřík, J. Krejsa, J. Radoš, J. Rajlich, F. Šolc, S. Věchet / Mechatronika - vybrané problémy

AutoCad

Pro/Engineer

SolidWorks

Matlab

Cosmos

Inventor

Metóda konečných prvkov

Konštrukcie a konštrukčné prvky

Stroje a zariadenia

Materiály

Základy strojníctva

Metrológia

Experimentálna mechanika

Predikcia životnosti

Zbierka zákonov

Logistika

Slovníky

Matematika

Fyzika