Peter Bigoš a kolektív / Výpočtové a experimentálne metódy zvyšovania výkonnosti a posudzovania životnosti pohonov a konštrukcií vybraných dopravných zariadení

AutoCad

Pro/Engineer

SolidWorks

Matlab

Cosmos

Inventor

Metóda konečných prvkov

Konštrukcie a konštrukčné prvky

Stroje a zariadenia

Materiály

Základy strojníctva

Metrológia

Experimentálna mechanika

Predikcia životnosti

Zbierka zákonov

Logistika

Slovníky

Matematika

Fyzika

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
« » - +