Ctirad Kratochvíl, Petr Krejčí, Lubomír Houfek, Martin Houfek, Josef Koláčný / Bifurkace a chaos v technických soustavách a jejich modelech

AutoCad

Pro/Engineer

SolidWorks

Matlab

Cosmos

Inventor

Metóda konečných prvkov

Konštrukcie a konštrukčné prvky

Stroje a zariadenia

Materiály

Základy strojníctva

Metrológia

Experimentálna mechanika

Predikcia životnosti

Zbierka zákonov

Logistika

Slovníky

Matematika

Fyzika