R. Halama, L. Adámková, F. Fojtík, K. Frydrýšek, M. Šofer, J. Rojíček, M. Fusek / Pružnost a pevnost

AutoCad

Pro/Engineer

SolidWorks

Matlab

Cosmos

Inventor

Metóda konečných prvkov

Konštrukcie a konštrukčné prvky

Stroje a zariadenia

Materiály

Základy strojníctva

Metrológia

Experimentálna mechanika

Predikcia životnosti

Zbierka zákonov

Logistika

Slovníky

Matematika

Fyzika