S.L.Chan, K.K.Kwan, D.G.Vesey, K.F.Chung, C.K.Lau, W.T.Chan, T.C.Pang / Explanatory Materials to Code of Practice for the Structural use of Steel 2005

AutoCad

Pro/Engineer

SolidWorks

Matlab

Cosmos

Inventor

Metóda konečných prvkov

Konštrukcie a konštrukčné prvky

Stroje a zariadenia

Materiály

Základy strojníctva

Metrológia

Experimentálna mechanika

Predikcia životnosti

Zbierka zákonov

Logistika

Slovníky

Matematika

Fyzika