Miloš Vlk, Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí, Vladimír Kotek, Jiří Klement / Experimentální mechanika

AutoCad

Pro/Engineer

SolidWorks

Matlab

Cosmos

Inventor

Metóda konečných prvkov

Konštrukcie a konštrukčné prvky

Stroje a zariadenia

Materiály

Základy strojníctva

Metrológia

Experimentálna mechanika

Predikcia životnosti

Zbierka zákonov

Logistika

Slovníky

Matematika

Fyzika