Ali Afjehi-Sadat, Numan M. Durakbasa, Ken J. Stout, P. Herbert Osanna, Jean-Michel Ruiz / M13 Meranie drsnosti, vlnitosti a primárneho profilu

AutoCad

Pro/Engineer

SolidWorks

Matlab

Cosmos

Inventor

Metóda konečných prvkov

Konštrukcie a konštrukčné prvky

Stroje a zariadenia

Materiály

Základy strojníctva

Metrológia

Experimentálna mechanika

Predikcia životnosti

Zbierka zákonov

Logistika

Slovníky

Matematika

Fyzika